China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance
China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance
China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance
China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance
China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance China Insurance

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 

มีการให้ความคุ้มครองหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือประเภทธุรกิจ ภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

 1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 2. การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 3. การประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ
 4. การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
 5. การประกันภัยค่าตอบแทนแรงงาน
 6. การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
 7. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
 8. การประกันภัยโจรกรรม
 9. การประกันภัยสำหรับเงิน
 10. การประกันภัยสำหรับกระจก
 11. การประกันภัยสำหรับป้ายโฆษณา
 12. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 13. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง
 14. การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา
 15. การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อีเล็คทรอนิค
 16. การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน
 17. การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยเบ็ดเตล็ด หรือสนใจที่จะซื้อประกัน กรุณาติดต่อ

บ.ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด โทร. 02-259-3718-19
 

©2003 Chinains.co.th